Sakliste til årsmøtet i NBA 2015

Årsmøte i Norges Bordhockeyallianse (NBA) 2015

 

Tid: 12. april 2015

Sted: Scandic Ørnen hotell, Lars Hilles gate 18, Bergen

 

 Sakliste (foreløpig):

 

1. Valg av ordstyrer

2. Valg av referent og tellekorps

3. Godkjenning av agenda

4. Godkjenning av regnskap og budsjett

5. Valg av nytt styre. Sittende styre er:

            Leder: Bjørn Hagerup Røken

            Utviklings- og rekruteringsansvarlig: Vegard Klippen

            Webansvarlig: Endre Vestbø

            Økonomiansvarlig: Arne Johannes Holmin

            Styremeldem: Stian Høie Østrem

            Styremedlem: Frode Hagerup jr.

            Styremeldem: Espen Moe

6. Forslag til vedtak (Forslagstiller: Styret i NBA):

Avskaffelse av velgesystemet i sluttspill. Se vedlegg 1.

7. Forslag til vedtak (Forslagstiller: Styret i NBA):

Formalisering av regelverk:

"De internasjonale spillereglene og turneringsreglene definert av det Internasjonale Bordhockeyforbundet (ITHF) adopteres av NBA. Turneringsreglene gjelder der dette er relevant."

Se vedlegg 2 og 3.

8. Forslag til vedtak (Forslagstiller: Styret i NBA):

Formalisering av regelverk:

"Følgende vedtatte regler gjelder områder som ikke er dekket av de internasjonale reglene, eller overstyrer de internasjonale reglene."

            8.1. Regelforslag A til J (presisering av tidligere vedtatte regler)

            8.2. Regelforslag K

            8.3. Regelforslag L

            8.4. Regelforslag M

            8.5. Regelforslag N

            8.6. Regelforslag O

            8.7. Regelforslag P

Se vedlegg 4.

9. Eventuelt

Det kan ikke gjøres vedtak i saker som ikke har blitt lagt frem for styret i NBA før fredag 10. april kl. 21:00, jamfør informasjon gitt på http://puck.no/turnering/#/nm15/

 

Vedlegg 1:

 

Forslag til vedtak:

 Avskaffelse av velgesystemet i sluttspill.

Velgesystemet for sluttspill ble i 2011 vedtatt som en prøveordning, og har vært praksis i nasjonale turneringer arrangert av NBA siden dette. Velgesystemet går ut på at førsteplassen i mellomspill/munnspill kan velge mellom de to lavest plasserte av alle som går videre til sluttspill, andreplassen kan velge mellom den tredje lavest plasserte og den som ikke ble valgt av førsteplassen, osv. Velgesystemet ble også testet ut på Norway Open 2014.

Styret foreslår å avskaffe velgesystemet for å følge internasjonal praksis.

 

 

Vedlegg 2:

De internasjonale spillereglene finnes på internettsiden til ITHF:

http://www.ithf.info/stiga/ithf/rules.asp

Styret i NBA jobber med en norsk versjon som vil være klar før årsmøtet 2015.

 

Vedlegg 3:

De internasjonale turneringsreglene finnes på internettsiden til ITHF:

http://www.ithf.info/stiga/ithf/docs/TournamentRUles.htm

Disse reglene vil ikke bli oversatt til norsk.

 

Vedlegg 4:

 

Forslag til vedtak av regler som gjelder områder som ikke er dekket av de internasjonale reglene eller som overstyrer de internasjonale reglene:

Oversikt over regelforslag:

Regelforslag A: Omspill ved innbyrdes likhet

Regelforslag B: Spesialseeding

Regelforslag C: Klubbytte

Regelforslag D: Klubb-NM

Regelforslag E: Sluttspill i klubb-NM

Regelforslag F: Norgesranking

Regelforslag G: Bronsefinale i A

Regelforslag H: Terminliste

Regelforslag I: Overskudd fra NBA-turneringer

Regelforslag J: Puck awards

 

Regelforslag K: Deltakeravgift

Regelforslag L: Utenlandske spillere i NM

Regelforslag M: Regel om ikke å forlate brettet før sudden

Regelforslag N: Valg av både brett og side

Regelforslag O: Mesterskapskvalifisering: ikke ta med forrige mesterskap

Regelforslag P: Mesterskapskvalifisering: ikke ta med spesielle klasser

 

Detaljert liste over regelforslag:

Regelforslag A til J er presiseringer av gjeldende regler og praksis, og skal stemmes over samlet.

 

Regelforslag A:

Dersom to eller flere spillere ender likt i poeng og likt i innbyrdes tabell (likt fram til og med punkt 5 rangeringslisten under "Placement and Tie-breaking System" i "2.1 General rules" i de internasjonale turneringsreglene), og minst en av spillerne ønsker det, skal spillerne rangeres etter omspill. Omspillet er et enkelt gruppespill, og dersom det fremdeles er innbyrdes likhet mellom spillere gjennomføres nye gruppespill med kamper til 1 mål (sudden death) til ingen spillere står likt innbyrdes . Der tillatt å trekke seg fra omspillet, noe som medfører at man plasseres bak de spillerne som fullfører omspillet. Dersom flere spillere trekker seg fra omspillet, rangeres disse etter forhåndsseeding i turneringen.

Kommentar fra forslagstiller:

Bakgrunnen for regelforslaget er at den totale målforskjellen til en spiller ikke skal være tellende på plasseringen på tabellen. Målforskjell vil med dette regelforslaget bare være tellende i en innbyrdes tabell mellom spillere som ender likt i poeng. Dette vil fjerne en viktig motivasjon for demotiverende store seire mot ferske spillere, noe man har sett flere eksempler på. En annen effekt av regelforslaget vil være det ekstra spenningselementet slike omspill om viktige plasseringer kan tilføre.

Regelforslaget skiller seg fra regelen som ble vedtatt på årsmøtet i 2012 ved at omspill ikke bare skal gjelde når det står om kvalifisering videre til mellomspill og sluttspill, men i det mer generelle tilfellet der minst en av spillerne som står likt innbyrdes ønsker omspill.

           

Regelforslag B:

Spesialseeding av under-rankede spillere:

Spillere som tidligere har vært aktive, men har falt til en urealistisk lav poengsum på verdensrankingen (WR), skal spesial-seedes ved turneringer arrangert av NBA. Spillere som oppfyller følgende to krav skal spesial-seedes:

1.         Spilleren har høyeste WR-poengsum gjennom tidene større enn 500

2.         Spillerens høyeste WR-poengsum gjennom tidene er minst 1.5 ganger høyere enn den nåværende WR-poengsummen

Hvis en spiller oppfyller de to kravene og derfor skal spesial-seedes, gjøres dette på følgende måte:

Finn spillerens høyeste WR-poengsum gjennom tidene og multipliser denne med 0.8. La denne verdien erstatte spillerens nåværende WR-poengsum når grupper skal settes opp.

Eksempel:

Dersom Tore Lie, som har 3604 som høyeste WR-poengsum gjennom tidene, skal delta på turnering og har en nåværende WR-poengsum på 302, skal han spesial-seedes. Dette fordi han oppfyller krav nr. 1 (3604 er større enn 500), og krav nr. 2 (3604 er høyere enn 1.5 * 302 = 453). Lies nåværende WR-poengsum (302) skal da erstattes med 0.8 * 3604 = 2883 (avrundet til nærmeste heltall).

Alle spillere som en eller annen gang har vært aktive, finnes registrert i verdensrankingens spillerdatabase (finn spiller-ID på http://stiga.trefik.cz/ithf/ranking/playerID.txt). For å finne en spillers høyeste WR-poengsum gjennom tidene, gå inn på WR-siden spilleren (http://stiga.trefik.cz/ithf/ranking/player.aspx?id=220169 for Tore Lie, bytt ut 220169 med rett spiller-ID), klikk på ”Complete archive of player's rank.”, og finn spillerens høyeste WR-poengsum noensinne.

Kommentar fra forslagstiller:

Regelforslaget er det samme som ble vedtatt på årsmøtet i 2012.

           

Regelforslag C:

Dersom en spiller har skiftet klubb siden forrige års klubb-NM, kan han bare spille for klubben han var medlem av etter det første klubbyttet etter forrige års klubb-NM.

Kommentar fra forslagstiller:

Regelforslaget er en presisering av forslaget som ble vedtatt på årsmøtet i 2014.

           

Regelforslag D:

En klubb kan stille med mellom 2 og 5 spillere på hvert lag under klubb-NM. De tre spillerne som skal spille en lag kamp føres på resultatskjemaet før kampen, og det er ikke lov å bytte spillere eller kaptein undervegs i en lagkamp. Spillere som ikke kan fullføre en lagkamp kan ikke erstattes undervegs i lagkampen. Mixlag trekkes av arrangøren, og spillere fra samme klubb må spille på samme lag.

Kommentar fra forslagstiller:

Regelforslaget er en presisering av forslaget som ble vedtatt på årsmøtet i 2014.

           

Regelforslag E:

Sluttspill i klubb-NM spilles etter følgende oppsett:

I sluttspill i klubb-NM spilles det best-av-sju runder, der det er tre enkeltkamper per runde. Én runde teller som én kamp i en ordinær best-av-sju-sluttspillkamp. Dersom for eksempel lag A vinner to enkeltkamper men taper den tredje, vinner lag A runden. Første lag som vinner fire runder vinner lagkampen.

Dersom alle tre enkeltkampene i en runde ender uavgjort, eller dersom hvert lag vinner en enkeltkamp, og den tredje ender uavgjort, spilles det sudden death i de uavgjorte kampene.

Startoppstillingen (runde 1) er spiller 1 - spiller 1, spiller 2 - spiller 2, og spiller 3 - spiller 3. Etter hver runde roteres spillerne på det ene laget mot høyre. Hjemmelaget står stille i de tre første kampene. Så bytter man side. Nå står bortelaget stille i resten av kampen. Hjemmelaget har fordelen av å stå stille i garantert tre kamper. På den andre siden, hvis det skulle gå til sju kamper, får bortelaget stå stille lengst.

Kommentar fra forslagstiller:

Regelforslaget er en presisering av forslaget som ble vedtatt på årsmøtet i 2012.

           

Regelforslag F:

Norgesrankingen teller de åtte beste WR-poengene fra NBA-turneringer og ITHF World Tour-turneringer, der maksimalt to av turneringene kan være internasjonale turneringer (ITHF World Tour-turneringer som ikke er arrangert av NBA).

Kommentar fra forslagstiller:

Regelforslaget er en presisering av forslaget som ble vedtatt på årsmøtet i 2009.

 

Regelforslag G:

Det spilles ikke bronsefinale i A-sluttspill i NBA-turneringer.

Kommentar fra forslagstiller:

Regelforslaget følger gjeldende praksis.

           

Regelforslag H:

Det arrangeres 6 NBA-turneringer per sesong, inkludert norgesmesterskapet og Norway Open (ITHF World Tour Major). Av disse turneringene spilles to i Bergen, to i Rogaland, en i Trondheim, og en på Østlandet. Styret i NBA setter opp terminlisten, og kan gjøre endringer i plassering av turneringene.

Kommentar fra forslagstiller:

Regelforslaget følger gjeldende praksis.

           

Regelforslag I:

Overskudd fra NBA-turneringer tilfaller NBA.

Kommentar fra forslagstiller:

Regelforslaget følger gjeldende praksis.

 

Regelforslag J:

Puck awards arrangeres av forrige års arrangør av norgesmesterskapet, og deles ut på banketten under norgesmesterskapet. Styret i NBA avgjør hvilke kategorier det Puck awards skal inneholde.

Kommentar fra forslagstiller:

Regelforslaget er en presisering av forslaget som ble vedtatt på årsmøtet i 2009.

                       

 (Reglforslag K til Q skal stemmes over separat, en etter en)

 

Regelforslag K:

Utenlandske spillere bosatt i utlandet, og spillere i sitt første år med NBA-turneringer kan delta gratis på NBA-turneringer. For alle andre spillere er prisen for NBA-turnering NOK 200/300 (NBA/NM). Det gis NOK 100 rabatt for juniorer og spillere benytter seg av hotellovernatting når NM arrangeres på hotell.

Kommentar fra forslagstiller:

Regelforslaget fjerner særvilkår for juniorer, og innlemmer disse i kategorien "spillere i sitt første år med NBA-turneringer". Dersom en spiller debuterer i NM, vil han/hun kunne delta gratis fram til neste NM. Gratis deltakeravgift for utenlandske spillere er et nødvendig positivt signal å sende fra oljerike Norge.

           

Regelforslag L:

Utenlandske spillere bosatt i Norge kan delta i individuelle klasser i norgesmesterskapet. Utenlandske spillere bosatt i utlandet kan delta i klubb-NM dersom arrangøren godtar dette.

Kommentar fra forslagstiller:

Regelforslaget følger praksisen for dette års NM.

           

Regelforslag M:

Det er ikke tillatt å forlate brettet mellom ordinær tid og spilleforlengelse. En spiller som uten svært god grunn (for eksempel medisinske årsaker) forlater brettet, taper spilleforlengelsen.

Kommentar fra forslagstiller:

Det har forekommet situasjoner der en spiller har forlatt brettområdet/spillelokalet mellom ordinær tid og spilleforlengelse, noe som har blitt oppfattet som et taktisk grep som har gitt en fordel overfor motstanderen. Dette kan oppfattes å være i strid med regel nummer 1 i de internasjonale spillereglene (det tidligere "gentlemansprinsippet").           

           

Regelforslag N:

Spilleren som i sluttspill velger brett velger også side.

Kommentar fra forslagstiller:

Regelforslaget skiller seg fra de internasjonale reglene, der hjemme-spilleren kan velge mellom å velge brett eller side, men ikke begge deler. Bakgrunnen for regelforslaget er at en spiller som må velge brett sent kan ende opp med få eller dårlige valgmuligheter for brett som ikke oppveier ulempen av ikke å få velge side.

           

Regelforslag O:

Det forrige verdensmesterskapet (VM) eller europamesterskapet (EM) skal ikke være tellede i kvalifiseringen til kommende VM eller EM. Dette formaliseres ved at VM- og EM-kvalifiseringen teller som norgesrankingen fra 1. juli to kalenderår før mesterskapet kvalifiseringen gjelder.

Kommentar fra forslagstiller:

Regelforslaget vil fjerne fordelen spillere som har deltatt i det tidligere mesterskapet har fremfor andre spillere i kvalifiseringen til det kommende mesterskapet. Dette vil ha to positive følger:

1. Etablerte landslagsspillere har med gjeldende praksis potensielt lavere motivasjon for å delta på norske og internasjonale turneringer, gitt at de i utgangspunktet har en turnering mer enn andre spillere, og at denne turneringen som mesterskap er høyere vektet på verdensrankingen enn andre turneringer.

2. Sjansen for å kvalifisere seg til landslaget for nye spillere vil ikke lenger være mindre enn for etablerte landslagsspillere.

           

Regelforslag P:

VM- og EM-kvalifiseringen til åpen klasse omfatter bare resultater fra turneringer i åpen klasse. Poeng fra juniorturneringer, dameturneringer, eller veteranturneringer teller dermed ikke i kvalifiseringen til åpen klasse. VM- og EM-kvalifiseringen til alle andre klasser omfatter resultater fra alle turneringer.

Kommentar fra forslagstiller:

Regelforslaget vil fjerne fordelen spillere som kan delta i andre klasser enn den åpne klassen har fremfor andre spillere.

 Regelforslag Q:

 

 

 

 

Måldeflektorer kan kun benyttes under kamp hvis begge spillere ønsker dette.

           

Kommentar fra forslagstiller (Stian Lode):

Måldeflektorer må anses som en modifikasjon (i motsetning til utbedring) av brettet. Vi har en presedens for at utbedringer av brettet er lovlige. Eksempler på vanlige utbedringer er:

 

* Silikon i spillergangene på undersiden av brettet.

 

* CRC 5-56 på stag.

* Papirbiter under venstre vings is hvis isen har blitt ødelagt under lagring.

* Teiping av brett.

* Utskjæring av målkopper.

Hovedargumentene bak denne regelendringen er:

 

* Deflektorer endrer målet og brettets egenskaper og gir derfor et fortrinn til den som har trent med deflektorer. Enkelte triks vil fungere bedre. (Eksempelvis enkelte Maltsev-varianter, som på vanlige brett ofte vil gi utsprett.)

 

* De fleste deflektorer vil stikke ut på sidene, bak målet, og vil også der kunne påvirket spillet negativt.

* Kan virke visuelt forstyrrende hvis man ikke er vant til bruken. Du vil også måtte se din egen keeper gjennom deflektoren.

* Vil forstyrre spillets gang i tilfeller der målet faller av. På grunn av deflektorens utforming kan den være betraktelig mye vanskeligere å sette på plass.

* Enkelte opplever også at det er vanskeligere å plukke pucken opp av målkoppen når deflektor er installert.

Dette forslaget skiller seg fra det internasjonale regelverket (så langt jeg vet) ved at man altså også får lov til å nekte motstander å sette inn deflektor i ditt mål. På den andre siden er det mer i tråd med regel nummer én, "gentlemannsprinsippet".

 

 

 

 

 

Rekneskap Norsk Bordhockeyallianse 2014
   
   
Inntekter Kroner
"Overskot" VM 2013 7736,31
Inntekter andre turneringar * 5899
Brukte brett til Bergensligaen 6250
Kredittrenter 16
Totale inntekter 2014 19901,31
   
Utgifter  
Underskot NM 2014 ** -2512,5
Underskot Norway Open 2014 -1919,3
Årsavgift for puck.no til Surftown -806,65
Innkjøp av brett -13500
Bankgebyr -48
Totale utgifter 2014 -16273,95
   
Resultat 2014 3627,36
   
   
   
Saldo 31.12.2013: 1 896,93
Saldo 31.12.2014: 5 674,40
Saldo under NM 2015: 4 218,20
   
   
   
*  
JO 1056
LO 1600
BO 3243
  5899
   
**  
Lågt deltakartal og gratis t-skjorter
   
***  
Tillegg på 2000 i lokalleige  

 

 

 

 

 

 

 

 

Budsjett NBA 2015  
   
Saldo 11.04.2015: 4 218,20
   
Inntekter Kroner
Inntekter NM 2015 5000
Inntekter frå 2014 * 5718
Inntekter andre turneringar ** 11250
Kredittrenter 100
Totale budsjetterte inntekter 2015 22068
   
Utgifter  
Utgifter til kjøp av utstyr til turneringar *** -10000
Utgifter til puck.no -1500
Uteståande gjeld til BSI Bordhockey **** -2899,3
Bankgebyr -32
Totale budsjetterte utgifter 2015 -14431,3
   
Budsjettert resultat 2015 7636,7
   
Budsjettert saldo 31.12.2015 11 854,90
   
   
*  
Jæren Open 2014 (innbetalt) 4339
Trondheim Open 2014 (innbetalt) 1379
  5718
   
**  
Lambertseter Open 2015 (innbetalt) 2733
Kvernaland Open 2015 (innbetalt) 2517
Norway Open 2015 2000
Trondheim Open 2015 1000
Bergen Open 2015 3000
  11250
   
***  
Bergen har nok brett, Jæren trenger 25 til Norway Open 2015
   
****  
BSI Bordhockey betalte pokalar til Norway Open 2014 ved ein feil

 

 

 

Additional information