Lær bordhockey

Fra Puckwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Bordhockey handlar om snøggleik, mental styrke, og fysisk og psykisk uthald. Men kanskje aller mest handlar bordhockey om triks. Innøvde trekk på brettet som, akkurat som ei dragning inn på firefoten i curling, må sitja i dei avgjerande augneblinka. På denne sida kan du læra deg over 200 triks frå alle tenkjelege posisjonar på brettet.

Lista er ikkje komplett. Det finnast sikkert mange der ute som har skåra på ein "naglesprett på høgkant" eller eit anna ukjend triks. Det finnast òg mange uoppfunne triks på brettet, som berre ventar på ein opphavsmann.

Lista inneheld nokre ord og vendingar som treng definisjon: "Framme" og "bake" på brettet tyder enden av brettet som er høvesvis nærast og lengst frå den som spelar. Senter stend til dømes nær motstandaren sin keeper dersom han stend framme i sporet. Ein referane til snøbrett ligger i ordet "fakie", som tyder motsett retning av det vanlege, gjerne brukt om eit triks som vanlegvis vert utførd frå høgreback, men som i "fakie" versjon vert utførd frå høgreback. "Invers" er eit meir spesifikt omgrep enn "fakie", og tyder eit triks utførd i motsett rekkjefylgje. Triks som endar på "o", er oftast ein vanskelegare variant av trikset utan "o". Triks der namnet ikkje er i feit type er triks som artikkelforfattar er i tvil om det har vorte skåra mål på i offisiell kamp (internasjonal eller nasjonal turnering, eller lokalliga). For registreringar av skåringar på triks, informasjon om nye triks eller eksisterande namn på triks, spørsmål, eller innvendingar, send epost til stigarevolusjonen hjå gmail, eller post eit innlegg på GJESTEBOKA.

Til kvart triks er det oppgjeve ein vanskegrad. Desse verdiane er meint som rettleiande verdiar, og mange vil nok vera usamde i nokre av verdiane. Vanskegradene ligger på fylgjande skala frå 0 til 10:

Bordhockeyvanskegrader
Grad Definisjon Døme
0 Umogleg å bomma Skåring frå senter utan keeper og utan tidsfrist
1 Sjukt lett Kontring 100 %-sjanse
2 Meeeget lett Høgreskyffel midt på keeper
3 Lett Lillstøvel
4 Litt lett Høgreskyffel i hjørnet
5 Overkomeleg Spjass
6 Litt vanskeleg Agdur
7 Vanskeleg Reiersen
8 Meeeget vanskeleg Aspenstrøm
9 Sjukt vanskeleg Humber
10 Umogleg Kioskenstrøm


Senter

Kode Namn Kombo Forklåring Grad Link
S01 Näcka
Kljuška
S01, Näcka.png Senter startar med pucken i hælgropa, passar med hæl nokre centimeter ut til høgre, og skyter med kølle i høgre hjørne 4 link
S02 Spjass
Kljuška Kljuška
S02, Spjass.png Senter startar med pucken i hælgropa, passar med kølle nokre centimeter ut til venstre, og snurrar heilt rundt og skyter med kølle i venstre hjørne 5 link
S03 Lillhæl S03, Lillhæl.png Senter startar med pucken i hælgropa, passar med kølle ca ein centimeter ut til venstre, og skyter med hæl i venstre hjørne 5
S04 Lillstøvel S04, Lillstøvel.png Senter startar med pucken i tågropa, passar med tå nokre centimeter ut til venstre, og skyter med kølle i venstre hjørne. Oppkalla etter den legendariske Djurgårdaren-spelaren Carl-Göran "Lill-Stöveln" Öberg, veslebror til Hans "Stöveln" Öberg 3 link
S05 Omvendspjass S05, Omvendspjass.png Senter startar med pucken i tågropa, passar med kølle nokre centimeter ut til høgre, og snurrar heilt rundt og skyter med kølle i høgre hjørne 5 link
S06 Fakie Näcka S05, Omvendspjass.png Senter startar med pucken i tågropa, skiftar kjapt til å ha pucken i hælgropa, og utfører ein Näcka 6
S07 Fakie Spjass S04, Lillstøvel.png Senter startar med pucken i tågropa, skiftar kjapt til å ha pucken i hælgropa, og utfører ein Spjass 6
S08 Fakie Lillstøvel S02, Spjass.png Senter startar med pucken i hælgropa, skiftar kjapt til å ha pucken i tågropa, og utfører ein Lillstøvel 5
S09 Fakie Omvendspjass S01, Näcka.png Senter startar med pucken i hælgropa, skiftar kjapt til å ha pucken i tågropa, og utfører ein Omvendspjass 6
S10 Hjerpe
Hjørsjp
S10, Hjerpe.png Senter startar med pucken ute på køllebladet til høgre for sporet, fører pucken over til venstre side av sporet, og skyter i venstre hjørne 6 link
S11 Hjerpefinte S11, Hjerpefinte.png Senter startar med pucken ute på køllebladet til høgre for sporet, og skyter direkte i høgre hjørne. Fungerar berre mot keeper som ventar Hjerpe 2
S12 Søren S12, Søren.png Senter startar med pucken ute på køllebladet til venstre for sporet, fører pucken over til høgre side av sporet, og skyter i høgre hjørne. Oppkalla etter den legendariske bordhockey- og ishockeyspelaren Sören Johansson som gjorde ei liknande finte i ishockey 6
S13 Sørenfinte S13, Sørenfinte.png Senter startar med pucken ute på køllebladet til venstre for sporet og skyter direkte i venstre hjørne. Fungerar berre mot keeper som ventar Søren 2
S14 Senterkiosk S14, Senterkiosk.png Senter startar med pucken eit par centimeter til venstre for sporet og utfører ein Kiosk i venstre eller høgre kryss 8
S15 Näckafinte S15, Näckafinte.png Senter utfører ein Näcka, men plasserar pucken i venstre hjørne. Fungerar berre mot reagerande keeper 6
S16 Spjassfinte S16, Spjassfinte.png Senter utfører ein Spjass, men plasserar pucken i høgre hjørne. Fungerar berre mot reagerande keeper 6
S17 Lillstøvelfinte
C 29
S17, Lillstøvelfinte.png Senter utfører ein Lillstøvel, men plasserar pucken i høgre hjørne. Fungerar berre mot reagerande keeper 5 link
S18 Omvendspjassfinte S18, Omvendspjassfinte.png Senter utfører ein Omvendspjass, men plasserar pucken i venstre hjørne. Fungerar berre mot reagerande keeper 6
S19 Senter-Ceuleman
Senter-Veggskot
S19, Senter-Ceuleman.png Senter skyter pucken frå tågropa via høgre vant og i mål bak (evt. via) keeper 6
S20 Fakie Senter-Ceuleman S20, Fakie Senter-Ceuleman.png Senter skyter pucken frå hælgropa via venstre vant og i mål bak (evt. via) keeper 7
S21 Horvath S21, Horvath.png Senter startar med pucken litt ute på køllebladet til høgre for sporet, skyter i venstre rundvant, får pucken i retur, og skyter i høgre hjørne 7
S22 Fakie Horvath S22, Fakie Horvath.png Senter skyter i høgre vant bak motspelar sitt mål, får pucken i retur, og skyter i venstre hjørne 7
S23 Spjass-Horvath S23, Spjass-Horvath.png Senter utfører ein Spjass, og bommar medvite på mål og treffer venstre rundvant, får pucken i retur, og skyter i høgre hjørne 8
S24 Veggdyr S24, Veggdyr.png Senter skyter pucken frå hælgropa via venstre vant og tilbake til senter og i mål 6
S25 Fakie Veggdyr S25, Fakie Veggdyr.png Senter skyter pucken frå tågropa via høgre vant og tilbake til senter og i mål 6
S26 Agdur S26, Agdur.png Passning frå senter til venstreving og attende til senter og i høgre hjørne 6
S27 Halv-Agdur S27, Halv-Agdur.png Passning frå senter til venstreving som skyter direkte i venstre hjørne 7
S28 Agduro S28, Agduro.png Passning frå senter til venstreving som fører pucken baketter i sporet og passar bak motspelar sin senter attende til eigen senter heilt bake i sporet og i mål (sjå Sentrifugo) 7
S29 Invers Agduro S29, Invers Agduro.png Senter fører pucken baketter i sporet og passar bak motspelar sin senter til venstreving, som passar attende til senter og i mål 8
S30 Invers Halv-Agduro S30, Invers Halv-Agduro.png Senter fører pucken baketter i sporet og passar bak motspelar sin senter, til venstreving som skyter direkte i venstre hjørne 8
S31 Fakie Agdur S31, Fakie Agdur.png Passning frå senter til høgreeving og attende til senter og i venstre hjørne 6 link
S32 Fakie Halv-Agdur S32, Fakie Halv-Agdur.png Passning frå senter til høgreving som skyter direkte i mål 7
S33 Fakie Invers Agduro S33, Fakie Invers Agduro.png Senter fører pucken baketter i sporet og passar bak motspelar sin venstreback til høgreving, som fører pucken frametter i sporet og passar framom motspelar sin venstreback attende til senter og i mål 7
S34 Fakie Invers Halv-Agduro S34, Fakie Invers Halv-Agduro.png Senter fører pucken baketter i sporet og passar bak motspelar sin venstreback til høgreving, som skyter direkte i mål 7
S35 Holmin S35, Holmin.png Senter skyter i vantet i ved starten av høgre rundvant, slik at pucken glid langs vantet til venstreving som skyter direkte i mål 8
S36 Holms S36, Holms.png Senter skyter i vantet i ved starten av høgre rundvant, slik at pucken glid langs vantet til venstreving og vidare inn til senter som skyter direkte i mål 8
S37 Holms-Gretzky S37, Holms-Gretzky.png Senter skyter i vantet i ved starten av høgre rundvant, slik at pucken glid langs vantet til venstreving, som er plassert like til venstre for motstandar sitt mål og passar baketter til senter som skyter direkte i mål 8
S38 Senter-Velodrom S38, Senter-Velodrom.png Senter passar til venstreving som sender pucken i ein Velodrom over til høgreving som skyter direkte i høgre hjørne 7
S39 Senter-Karusell S39, Senter-Karusell.png Senter passar til venstreving som sender pucken i ein Velodrom over til høgreving og inn til senter og i mål 7
S40 Fakie Senter-Velodrom S40, Fakie Senter-Velodrom.png Senter passar til høgreving som sender pucken i ein Velodrom over til venstreving som skyter direkte i venstre hjørne 7
S41 Fakie Senter-Karusell S41, Fakie Senter-Karusell.png Senter passar til høgreving som sender pucken i ein Velodrom over til venstreving og inn til senter og i mål 7
S42 Skalpell S42, Skalpell.png Passning frå senter til keeper som skyter på direkten i mål 9
S43 General Reiersen S43, General Reiersen.png Passning frå senter langs høgre vant bak eige mål til venstreback som skyter på direkten i mål 8
S44 Senterkniv S44, Senterkniv.png Passning frå senter til venstreback som skyter på direkten i mål 7
S45 Senterknivo S45, Senterknivo.png Passning frå senter bak motspelar sin senter til venstreback som skyter på direkten i mål 7
S46 Rambokniv S46, Rambokniv.png Passning frå senter til venstreback som passar bak motspelar sin senter og inn til eigen senter, som skyter på direkten heilt bake i sporet 7
S47 Fakie Senterkniv S47, Fakie Senterkniv.png Passning frå senter til høgreback som skyter på direkten i mål 7
S48 Senter-Backnäcka S48, Senter-Backnäcka.png Passning frå senter til høgreback som skyter rundt motspelar sin venstreback og i mål (sjå Backnäcka) 8
S49 Invers Kano S49, Invers Kano.png Passning frå senter via høgre vant til høgreback som skyter på direkten i mål 7
S50 Fakie Invers Kano S50, Fakie Invers Kano.png Passning frå senter via venstre vant til venstreback som skyter på direkten i mål 7
S51 Senter-Rokkade S51, Senter-Rokkade.png Passning frå senter til høgreback og vidare til venstreback som skyter på direkten i mål 6
S52 Fakie Senter-Rokkade S52, Fakie Senter-Rokkade.png Passning frå senter til venstreback og vidare til høgreback som skyter på direkten i mål 7
S53 Bacalao S53, Backalao.png Passning frå senter til høgreback som skyter på direkten via høgre vant og i mål 8
S54 Newton S54, Newton.png Senter skyter via motspelar sin høgreback og i mål 7
S55 Mission Impossible 3 S55, Mission Impossible 3.png Senter spelar vegg med målstonga og set returen i mål 9

Venstreving

Høgreving

Kode Namn Forklåring Grad Video Link
HV1 Direkteskot Høgreving skyter direkte i mål, helst med lyft i krysset 3
HV2 Smygar
Maltzev
Høgreving fører pucken frametter i sporet og skyter i mål mellom kepper og høgre målstong 3 link
HV3 Bedehus-Smygar
Tysk Smygar
Høgreving fører pucken frametter i sporet og skyter i mål mellom via ryggen til keeper 4
HV4 Fakie Forulemping Høgreving startar bak motspelar sitt mål og fører pucken i køllegropa baketter i sporet og skyter mellom keeper og høgre målstong 3
HV5 Nuttonenslegga Høgreving fører pucken i hælgropa baketter i sporet men stoggar rørsla og skyter direkte i næraste kryss over kølla til keeper 4
HV6 Tønsbergslegga
Det fantastiske skotet
Høgreving fører pucken i køllegropa frametter i sporet, passar pucken nokre cm over mot venstre og snurrar heilt rundt og skyter (spjassar) i mål i fart. Det einaste trikset Geir Hjemås har fått godkjend som opphavsmann for. Til gjengjeld kalla tre gonger Verdsmeister Hans Østerman Tønsbergslegga for "Det fantastiske skotet" etter å ha vorte hamra av Hjemås under Swedish Masters 2011. 6
HV7 EMoe-smygar Høgreving fører pucken i utvendig køllegrop frametter i sporet og skyter (dreiar spelaren motklokka) i mål i fart 4
HV8 Lønnskipp Pucken ligger like ved høgreving litt over på høgre side av sporet, og høgreving skyter pucken direkte i krysset og får lyft når tåa sneiar pucken før kølla (Backhand Kiosk frå høgreving) 5
HV9 Tomahawk Høgreving stend langt bake i sporet og skyter via høgre vant og i mål 6
HV10 Fakie Tomahawk Høgreving skyter via venstre vant og i mål 6
HV11 Brustadbu Høgreving kioskar i mål 7
HV12 Lille Trille Høgreving kioskar svakt i retning eigen senter, slik at pucken legg seg på høgkant og trillar i ein boge inn i venstre hjørne. Opphavsmann er Stian Lode 8
HV13 Smygaro Høgreving fører pucken snøgt frametter langs vantet, slepper grepet på pucken og forserar forbi pucken, for so å stogga opp ved mållina og flikka pucken i mål mellom keeper og høgre målstong 6
HV14 Eidsneskølle
Invers Smygaro
Høgreving fører pucken snøgt baketter langs vantet, går forbi pucken og skyter med fast kølle i mål 4
HV15 Fakie Jon Spesial
Korabel
Høgreving skyter via kølla til stilleståande senter og i venstre hjørne av mål 6
HV16 Hagerup Høgreving og senter stend heilt bake i sporet, og høgreving passar inn til senter som skyter på direkten med kølle i høgre hjørne 4
HV17 Spade Høgreving og senter stend heilt bake i sporet, og høgreving passar inn til senter som skyter på direkten med kølle i venstre hjørne 4 link
HV18 Lindahlskyffel kort Høgreving fører pucken i køllegropa frametter i sporet og leggjer inn til senter som skyter i høgre hjørne 4
HV19 Lindahlskyffel lang Høgreving fører pucken i køllegropa frametter i sporet og leggjer inn til senter som skyter i venstre hjørne 4 link
HV20 Edwallskyffel kort Høgreving fører pucken i hælgropa frametter i sporet og leggjer inn til senter som skyter i høgre hjørne 4
HV21 Edwallskyffel lang Høgreving fører pucken i hælgropa frametter i sporet og leggjer inn til senter som skyter i venstre hjørne 4 link
HV22 Hælskyffel kort Høgreving fører pucken i køllegropa baketter i sporet og leggjer inn med hæl til senter som skyter i høgre hjørne. Kan òg utførast med kølleinnlegg dersom høgreving let pucken gli litt i frå 4 link
HV23 Hælskyffel lang Høgreving fører pucken i køllegropa baketter i sporet og leggjer inn med hæl til senter som skyter i venstre hjørne. Kan òg utførast med kølleinnlegg dersom høgreving let pucken gli litt i frå 4 link
HV24 Tryykari kort Høgreving fører pucken i hælgropa snøgt frametter (Edwall-dragning), stoggar og utfører ein Hæl-skyffel i korthjørnet 5
HV25 Tryykari lang Høgreving fører pucken i hælgropa snøgt frametter (Edwall-dragning), stoggar og utfører ein Hæl-skyffel i langhjørnet 5 link
HV26 Tryykarifinte Høgreving fører pucken i hælgropa snøgt frametter (Edwall-dragning), stoggar like før mållina, dreiar mot klokka 180 grader og skyter pucken i mål med hæl i høgre hjørne 5 link
HV27 Gangsøyskyffel kort Høgreving fører pucken snøgt baketter i sporet langs vantet med kølla, snurrar rundt mot klokka og leggjer inn i fart med kølla til senter som skyter i høgre hjørne 5
HV28 Gangsøyskyffel lang Høgreving fører pucken snøgt baketter i sporet langs vantet med kølla, snurrar rundt mot klokka og leggjer inn i fart med kølla til senter som skyter i venstre hjørne 5
HV29 Truls Høgreving fører pucken på utsida av køllebladet baketter og legger inn til senter og i mål 4 link
HV30 Wilkens Høgreving fintar dragning med pucken i køllegropa baketter i sporet, stoggar opp, og legger inn framom motstandar sin venstreback og inn til senter og i mål 6 link
HV31 Pettersonskyffel Høgreving fører pucken i køllegropa frametter i sporet, gjeng nokre centimeter forbi pucken, og snurrar med klokka og legger inn med kølla skrått baketter til senter og i mål 6 link1 link2
HV32 Furious G Smygaro med passning til senter og i mål 6 link
HV33 Marcus Andersson Høgreskyffel rett i hjerpe 7
HV34 Fakie Harlem Shuffle Høgreving passar inn til senter som stilleståande flikkar pucken med svingande kølle i mål 6
HV35 Veggskyffel Høgreving stend langt framme i sporet med pucken i køllegropa, og skyter via høgre vant og skrått baketter til senter og i mål 5
HV36 Fakie Velodrom Passning frå høgreving langs vantet bak motstandar sitt mål til venstreving som skyter i ventre hjørne av mål 6 link
HV37 Fakie Karusell Passning frå høgreving langs vantet bak motstandar sitt mål til venstreving og inn til senter og i mål 6
HV38 Snok
Mexikanare
Høgreving skyter pucken via vantet like til høgre for motspelar sitt mål inn til senter som skyter på direkten i mål. Passninga frå høgreving kan utførast med hæl og stamfot, eller kølle for større vanskegrad 5 link1 link2
HV39 Snik Høgreving skyter pucken via motspelar sin keeper til senter som skyter på direkten i mål 5
HV40 Fakie kniv Passning frå høgreving til høgreback som skyter på direkten i mål 6
HV41 Fakie lang-kniv Passning frå høgreving til venstreback som skyter på direkten i mål 6
HV42 Langorv Høgreving passar langs vantet bak motspelar sitt mål slik at pucken forlet vantet ved venstrevingen og endar hjå venstreback som skyter på direkten i mål 6
HV43 Invers Kryssar Passning frå høgreving til venstreving som skyter i venstre hjørne av mål 7
HV44 Invers Kryssar med innspel
Invers Kryssarskyffel
Passning frå høgreving til venstreving og direkte vidare inn til senter og i mål 7
HV45 Invers Kryssar med Velodrom Passning frå høgreving til venstreving som passar langs vantet bak motspelar sitt mål til høgreving som skyter på direkten i mål 7
HV46 Invers Kryssar med Karusell Passning frå høgreving til venstreving som passar langs vantet bak motspelar sitt mål til høgreving som passar inn til senter og i mål 7
HV47 Fakie Lang-Agdur Passning frå høgreving til venstreving som passar tilbake til høgreving som skyter på direkten i mål 8
HV48 Nuttunen Passning frå høgreving til venstreback og vidare inn til senter heilt bake i sporet og i mål 6
HV49 Nuttunen goes useless Passning frå høgreving til senter langt bake i sporet med flikk vidare til venstreback som skyter på direkten i mål 6
HV50 Reiersen Passning frå høgreving langs høgre vant bak eige mål til venstreback som skyter på direkten i mål 7 link
HV51 Reiersen på bærtur Passning frå høgreving langs høgre vant bak eige mål til venstreback, som passar bak eige mål til høgreback som skyter på direkten i mål 9
HV52 Gretzky Passning frå høgreving langs vantet bak motstandar sitt mål til venstreving, som er plassert like til venstre for motstandar sitt mål og passar baketter til senter som skyter direkte i mål 7 link
HV53 Fakie Mors Kök
Fars Kök
Passning frå høgreving helit framme i sporet via venstre rundvant og inn til senter og i mål 8
HV54 Burkgurk Passning frå høgreving langs vantet bak eige mål til venstreving som flikkar direkte i venstre hjørne av mål 8
HV55 Burkgurkskyffel Passning frå høgreving langs vantet bak eige mål til venstreving og vidare inn til senter og i mål 8
HV56 Jorda Rundt Passning frå høgreving langs vantet bak eige mål og heilt rundt tilbake til høgreving som skyter direkte i mål 9
HV57 Jorda Rundt-skyffel Passning frå høgreving langs vantet bak eige mål og heilt rundt tilbake til høgreving og inn til senter og i mål 9
HV58 Fakie Gutshot Passning frå høgreving til keeper som skyter på direkten i mål (enklare enn vanleg Gutshot) 7
HV59 Fakie Gutshot-Hansen Passning frå høgreving til keeper og tilbake til høgreving og i høgre hjørne av mål (enklare enn vanleg Gutshot-Hansen) 8
HV60 Invers Rookierokkade Passning frå høgreving langt bake i sporet til høgreback og direkte attende til høgreving og i mål 7
HV61 Fakie Zorro Passning frå høgreving til senter, vidare til høgreback og vidare til venstreback som skyter på direkten i mål 7
HV62 Mission Impossible 2 Høgreving sender pucken langs vantet til venstreving som stend heilt framme i sporet (bak mål) og passar direkte baketter til senter som skyter på direkten i mål (Mission Impossible direkte på passning frå høgreving) 9
HV63 Edwall-innspel Høgreving fører pucken i hælgropa frametter i sporet og leggjer inn til senter 2
HV64 Lindahl-innspel Høgreving fører pucken i køllegropa frametter i sporet og leggjer inn til senter 2
HV65 Østerman-innspel Høgreving fører pucken i køllegropa snøgt frametter i sporet, dreiar 180 grader mot klokka og stoggar opp framom pucken, og snurrar tilbake med klokka og passar pucken med kølle inn til senter 6
HV66 Silis-innspel Høgreving fører pucken i hælgropa snøgt baketter i sporet og leggjer inn til senter i fart 6


Venstreback

Høgreback

Keeper

Alle

Nr Kode Namn Forklåring Grad Video Link
1 S1 Näcka
Kljuška
Senter startar med pucken i hælgropa, passar med hæl nokre centimeter ut til høgre, og skyter med kølle i høgre hjørne av mål 4 link
2 S2 Spjass
Kljuška Kljuška
Senter startar med pucken i hælgropa, passar med kølle nokre centimeter ut til venstre, og snurrar heilt rundt og skyter med kølle i venstre hjørne av mål 5 link
3 S3 Lillhæl Senter startar med pucken i hælgropa, passar med kølle ca ein centimeter ut til venstre, og skyter med hæl i venstre hjørne av mål 5
4 S4 Lillstøvel Senter startar med pucken i tågropa, passar med tå nokre centimeter ut til venstre, og skyter med kølle i venstre hjørne av mål. Oppkalla etter den legendariske Djurgårdaren-spelaren Carl-Göran "Lill-Stöveln" Öberg, veslebror til Hans "Stöveln" Öberg 3 link
5 S5 Omvendspjass Senter startar med pucken i tågropa, passar med kølle nokre centimeter ut til høgre, og snurrar heilt rundt og skyter med kølle i høgre hjørne av mål 5 link
6 S6 Fakie Näcka Senter startar med pucken i tågropa, skiftar kjapt til å ha pucken i hælgropa, og utfører ein Näcka 6
7 S7 Fakie Spjass Senter startar med pucken i tågropa, skiftar kjapt til å ha pucken i hælgropa, og utfører ein Spjass 6
8 S8 Fakie Lillstøvel Senter startar med pucken i hælgropa, skiftar kjapt til å ha pucken i tågropa, og utfører ein Lillstøvel 5
9 S9 Fakie Omvendspjass Senter startar med pucken i hælgropa, skiftar kjapt til å ha pucken i tågropa, og utfører ein Omvendspjass 6
10 S10 Hjerpe
Hjørsjp
Senter startar med pucken ute på køllebladet til høgre for sporet, fører pucken over til venstre side av sporet, og skyter i venstre hjørne av mål med fast kølle 6 link
11 S11 Hjerpefinte Senter startar med pucken ute på køllebladet til høgre for sporet, og skyter direkte i høgre hjørne av mål. Fungerar berre mot keeper som ventar Hjerpe 2
12 S12 Søren Senter startar med pucken ute på køllebladet til venstre for sporet, fører pucken over til høgre side av sporet, og skyter i høgre hjørne av mål med fast kølle. Oppkalla etter den legendariske bordhockey- og ishockeyspelaren Sören Johansson som gjorde ei liknande finte i ishockey 6
13 S13 Sørenfinte Senter startar med pucken ute på køllebladet til venstre for sporet og skyter direkte i venstre hjørne av mål. Fungerar berre mot keeper som ventar Søren 2
14 S14 Senterkiosk Senter startar med pucken eit par centimeter til venstre for sporet og utfører ein Kiosk i venstre eller høgre kryss 8
15 S15 Näckafinte Senter utfører ein Näcka, men plasserar pucken i venstre hjørne av mål. Fungerar berre mot reagerande keeper 6
16 S16 Spjassfinte Senter utfører ein Spjass, men plasserar pucken i høgre hjørne av mål. Fungerar berre mot reagerande keeper 6
17 S17 Lillstøvelfinte
C 29
Senter utfører ein Lillstøvel, men plasserar pucken i høgre hjørne av mål. Fungerar berre mot reagerande keeper 5 link
18 S18 Omvendspjassfinte Senter utfører ein Omvendspjass, men plasserar pucken i venstre hjørne av mål. Fungerar berre mot reagerande keeper 6
19 S19 Senter-Ceuleman
Senter-Veggskot
Senter skyter pucken frå tågropa via høgre vant og i mål bak (evt. via) keeper 6
20 S20 Fakie Senter-Ceuleman Senter skyter pucken frå hælgropa via venstre vant og i mål bak (evt. via) keeper 7
21 S21 Horvath Senter startar med pucken litt ute på køllebladet til høgre for sporet, skyter i venstre rundvant, får pucken i retur, og skyter i høgre hjørne for mål med fast kølle 7
22 S22 Spjass-Horvath Senter utfører ein Spjass, og bommar medvite på mål og treffer vantet i venstre rundvant, får pucken i retur, og skyter i høgre hjørne for mål med fast kølle 8
23 S23 Agdur Passning frå senter til venstreving og attende til senter og i høgre hjørne av mål 6
24 S24 Halv-Agdur Passning frå senter til venstreving som skyter direkte i venstre hjørne av mål 7
25 S25 Agduro Passning frå senter til venstreving som fører pucken baketter i sporet og passar bak motspelar sin høgreback attende til senter heilt bake i sporet og i mål (sjå Sentrifugo) 7
26 S26 Invers Agduro Senter fører pucken baketter i sporet og passar bak motspelar sin høgreback til venstreving, som passar attende til senter og i mål 8
27 S27 Invers Halv-Agduro Senter fører pucken baketter i sporet og passar bak motspelar sin høgreback, til venstreving som skyter direkte i venstre hjørne av mål 8
28 S28 Fakie Agdur Passning frå senter til høgreeving og attende til senter og i venstre hjørne av mål 6 link
29 S29 Fakie Halv-Agdur Passning frå senter til høgreving som skyter direkte i høgre hjørne av mål 7
30 S30 Invers Agduro Senter fører pucken baketter i sporet og passar bak motspelar sin venstreback til høgreving, som fører pucken frametter i sporet og passar framom motspelar sin venstreback attende til senter og i mål 7
31 S31 Holmin Senter skyter i vantet i ved starten av høgre rundvant, slik at pucken glid langs vantet til venstreving som skyter direkte i mål 8
32 S32 Holms Senter skyter i vantet i ved starten av høgre rundvant, slik at pucken glid langs vantet til venstreving og vidare inn til senter som skyter direkte i mål 8
33 S33 Holms-Gretzky Senter skyter i vantet i ved starten av høgre rundvant, slik at pucken glid langs vantet til venstreving, som er plassert like til venstre for motstandar sitt mål og passar baketter til senter som skyter direkte i mål 8
34 S34 Senter-Velodrom Senter passar til venstreving som sender pucken i ein Velodrom over til høgreving som skyter direkte i høgre hjørne av mål 7
35 S35 Senter-Karusell Senter passar til venstreving som sender pucken i ein Velodrom over til høgreving og inn til senter og i mål 7
36 S36 Fakie Senter-Velodrom Senter passar til høgreving som sender pucken i ein Velodrom over til venstreving som skyter direkte i venstre hjørne av mål 7
37 S37 Fakie Senter-Karusell Senter passar til høgreving som sender pucken i ein Velodrom over til venstreving og inn til senter og i mål 7
38 S38 Skalpell Passning frå senter til keeper som skyter på direkten i mål 9
39 S39 General Reiersen Passning frå senter langs høgre vant bak eige mål til venstreback som skyter på direkten i mål 8
40 S40 Senterkniv Passning frå senter til venstreback som skyter på direkten i mål 7
41 S41 Senterknivo Passning frå senter bak motspelar sin senter til venstreback som skyter på direkten i mål 7
42 S42 Rambokniv Passning frå senter til venstreback som passar bak motspelar sin senter og inn til senter, som skyter på direkten heilt bake i sporet 7
43 S43 Fakie Senterkniv Passning frå senter til høgreback som skyter på direkten i mål 7
44 S44 Senter-Backnäcka Passning frå senter til høgreback som skyter rundt motspelar sin venstreback og i mål (sjå Backnäcka) 8
45 S45 Invers Kano Passning frå senter via høgre vant til høgreback som skyter på direkten i mål 7
46 S46 Fakie Invers Kano Passning frå senter via venstre vant til venstreback som skyter på direkten i mål 7
47 S47 Senter-Rokkade Passning frå senter til høgreback og vidare til venstreback som skyter på direkten i mål 6
48 S48 Fakie Senter-Rokkade Passning frå senter til venstreback og vidare til høgreback som skyter på direkten i mål 7
49 S49 Backalao Passning frå senter til høgreback som skyter på direkten via høgre vant og i mål 8
50 S50 Newton Senter skyter via motspelar sin høgreback og i mål 7
51 S51 Mission Impossible 3 Senter spelar vegg med målstonga og set returen i mål 9
52 HV1 Direkteskot Høgreving skyter direkte i mål, helst med lyft i krysset 3
53 HV2 Smygar
Maltzev
Høgreving fører pucken frametter i sporet og skyter i mål mellom kepper og høgre målstong 3 link
54 HV3 Bedehus-Smygar
Tysk Smygar
Høgreving fører pucken frametter i sporet og skyter i mål mellom via ryggen til keeper 4
55 HV4 Fakie Forulemping Høgreving startar bak motspelar sitt mål og fører pucken i køllegropa baketter i sporet og skyter mellom keeper og høgre målstong 3
56 HV5 Nuttonenslegga Høgreving fører pucken i hælgropa baketter i sporet men stoggar rørsla og skyter direkte i næraste kryss over kølla til keeper 4
57 HV6 Tønsbergslegga
Det fantastiske skotet
Høgreving fører pucken i køllegropa frametter i sporet, passar pucken nokre cm over mot venstre og snurrar heilt rundt og skyter (spjassar) i mål i fart. Det einaste trikset Geir Hjemås har fått godkjend som opphavsmann for. Til gjengjeld kalla tre gonger Verdsmeister Hans Østerman Tønsbergslegga for "Det fantastiske skotet" etter å ha vorte hamra av Hjemås under Swedish Masters 2011. 6
58 HV7 EMoe-smygar Høgreving fører pucken i utvendig køllegrop frametter i sporet og skyter (dreiar spelaren motklokka) i mål i fart 4
59 HV8 Lønnskipp Pucken ligger like ved høgreving litt over på høgre side av sporet, og høgreving skyter pucken direkte i krysset og får lyft når tåa sneiar pucken før kølla (Backhand Kiosk frå høgreving) 5
60 HV9 Tomahawk Høgreving stend langt bake i sporet og skyter via høgre vant og i mål 6
61 HV10 Fakie Tomahawk Høgreving skyter via venstre vant og i mål 6
62 HV11 Brustadbu Høgreving kioskar i mål 7
63 HV12 Lille Trille Høgreving kioskar svakt i retning eigen senter, slik at pucken legg seg på høgkant og trillar i ein boge inn i venstre hjørne. Opphavsmann er Stian Lode 8
64 HV13 Smygaro Høgreving fører pucken snøgt frametter langs vantet, slepper grepet på pucken og forserar forbi pucken, for so å stogga opp ved mållina og flikka pucken i mål mellom keeper og høgre målstong 6
65 HV14 Eidsneskølle
Invers Smygaro
Høgreving fører pucken snøgt baketter langs vantet, går forbi pucken og skyter med fast kølle i mål 4
66 HV15 Fakie Jon Spesial
Korabel
Høgreving skyter via kølla til stilleståande senter og i venstre hjørne av mål 6
67 HV16 Hagerup Høgreving og senter stend heilt bake i sporet, og høgreving passar inn til senter som skyter på direkten med kølle i høgre hjørne 4
68 HV17 Spade Høgreving og senter stend heilt bake i sporet, og høgreving passar inn til senter som skyter på direkten med kølle i venstre hjørne 4 link
69 HV18 Lindahlskyffel kort Høgreving fører pucken i køllegropa frametter i sporet og leggjer inn til senter som skyter i høgre hjørne 4
70 HV19 Lindahlskyffel lang Høgreving fører pucken i køllegropa frametter i sporet og leggjer inn til senter som skyter i venstre hjørne 4 link
71 HV20 Edwallskyffel kort Høgreving fører pucken i hælgropa frametter i sporet og leggjer inn til senter som skyter i høgre hjørne 4
72 HV21 Edwallskyffel lang Høgreving fører pucken i hælgropa frametter i sporet og leggjer inn til senter som skyter i venstre hjørne 4 link
73 HV22 Hælskyffel kort Høgreving fører pucken i køllegropa baketter i sporet og leggjer inn med hæl til senter som skyter i høgre hjørne. Kan òg utførast med kølleinnlegg dersom høgreving let pucken gli litt i frå 4 link
74 HV23 Hælskyffel lang Høgreving fører pucken i køllegropa baketter i sporet og leggjer inn med hæl til senter som skyter i venstre hjørne. Kan òg utførast med kølleinnlegg dersom høgreving let pucken gli litt i frå 4 link
75 HV24 Tryykari kort Høgreving fører pucken i hælgropa snøgt frametter (Edwall-dragning), stoggar og utfører ein Hæl-skyffel i korthjørnet 5
76 HV25 Tryykari lang Høgreving fører pucken i hælgropa snøgt frametter (Edwall-dragning), stoggar og utfører ein Hæl-skyffel i langhjørnet 5 link
77 HV26 Tryykarifinte Høgreving fører pucken i hælgropa snøgt frametter (Edwall-dragning), stoggar like før mållina, dreiar mot klokka 180 grader og skyter pucken i mål med hæl i høgre hjørne 5 link
78 HV27 Gangsøyskyffel kort Høgreving fører pucken snøgt baketter i sporet langs vantet med kølla, snurrar rundt mot klokka og leggjer inn i fart med kølla til senter som skyter i høgre hjørne 5
79 HV28 Gangsøyskyffel lang Høgreving fører pucken snøgt baketter i sporet langs vantet med kølla, snurrar rundt mot klokka og leggjer inn i fart med kølla til senter som skyter i venstre hjørne 5
80 HV29 Truls Høgreving fører pucken på utsida av køllebladet baketter og legger inn til senter og i mål 4 link
81 HV30 Wilkens Høgreving fintar dragning med pucken i køllegropa baketter i sporet, stoggar opp, og legger inn framom motstandar sin venstreback og inn til senter og i mål 6 link
82 HV31 Pettersonskyffel Høgreving fører pucken i køllegropa frametter i sporet, gjeng nokre centimeter forbi pucken, og snurrar med klokka og legger inn med kølla skrått baketter til senter og i mål 6 link1 link2
83 HV32 Furious G Smygaro med passning til senter og i mål 6 link
84 HV33 Marcus Andersson Høgreskyffel rett i hjerpe 7
85 HV34 Fakie Harlem Shuffle Høgreving passar inn til senter som stilleståande flikkar pucken med svingande kølle i mål 6
86 HV35 Veggskyffel Høgreving stend langt framme i sporet med pucken i køllegropa, og skyter via høgre vant og skrått baketter til senter og i mål 5
87 HV36 Fakie Velodrom Passning frå høgreving langs vantet bak motstandar sitt mål til venstreving som skyter i ventre hjørne av mål 6 link
88 HV37 Fakie Karusell Passning frå høgreving langs vantet bak motstandar sitt mål til venstreving og inn til senter og i mål 6
89 HV38 Snok
Mexikanare
Høgreving skyter pucken via vantet like til høgre for motspelar sitt mål inn til senter som skyter på direkten i mål. Passninga frå høgreving kan utførast med hæl og stamfot, eller kølle for større vanskegrad 5 link1 link2
90 HV39 Snik Høgreving skyter pucken via motspelar sin keeper til senter som skyter på direkten i mål 5
91 HV40 Fakie kniv Passning frå høgreving til høgreback som skyter på direkten i mål 6
92 HV41 Fakie lang-kniv Passning frå høgreving til venstreback som skyter på direkten i mål 6
93 HV42 Langorv Høgreving passar langs vantet bak motspelar sitt mål slik at pucken forlet vantet ved venstrevingen og endar hjå venstreback som skyter på direkten i mål 6
94 HV43 Invers Kryssar Passning frå høgreving til venstreving som skyter i venstre hjørne av mål 7
95 HV44 Invers Kryssar med innspel
Invers Kryssarskyffel
Passning frå høgreving til venstreving og direkte vidare inn til senter og i mål 7
96 HV45 Invers Kryssar med Velodrom Passning frå høgreving til venstreving som passar langs vantet bak motspelar sitt mål til høgreving som skyter på direkten i mål 7
97 HV46 Invers Kryssar med Karusell Passning frå høgreving til venstreving som passar langs vantet bak motspelar sitt mål til høgreving som passar inn til senter og i mål 7
98 HV47 Fakie Lang-Agdur Passning frå høgreving til venstreving som passar tilbake til høgreving som skyter på direkten i mål 8
99 HV48 Nuttunen Passning frå høgreving til venstreback og vidare inn til senter heilt bake i sporet og i mål 6
100 HV49 Nuttunen goes useless Passning frå høgreving til senter langt bake i sporet med flikk vidare til venstreback som skyter på direkten i mål 6
101 HV50 Reiersen Passning frå høgreving langs høgre vant bak eige mål til venstreback som skyter på direkten i mål 7 link
102 HV51 Reiersen på bærtur Passning frå høgreving langs høgre vant bak eige mål til venstreback, som passar bak eige mål til høgreback som skyter på direkten i mål 9
103 HV52 Gretzky Passning frå høgreving langs vantet bak motstandar sitt mål til venstreving, som er plassert like til venstre for motstandar sitt mål og passar baketter til senter som skyter direkte i mål 7 link
104 HV53 Fakie Mors Kök
Fars Kök
Passning frå høgreving helit framme i sporet via venstre rundvant og inn til senter og i mål 8
105 HV54 Burkgurk Passning frå høgreving langs vantet bak eige mål til venstreving som flikkar direkte i venstre hjørne av mål 8
106 HV55 Burkgurkskyffel Passning frå høgreving langs vantet bak eige mål til venstreving og vidare inn til senter og i mål 8
107 HV56 Jorda Rundt Passning frå høgreving langs vantet bak eige mål og heilt rundt tilbake til høgreving som skyter direkte i mål 9
108 HV57 Jorda Rundt-skyffel Passning frå høgreving langs vantet bak eige mål og heilt rundt tilbake til høgreving og inn til senter og i mål 9
109 HV58 Fakie Gutshot Passning frå høgreving til keeper som skyter på direkten i mål (enklare enn vanleg Gutshot) 7
110 HV59 Fakie Gutshot-Hansen Passning frå høgreving til keeper og tilbake til høgreving og i høgre hjørne av mål (enklare enn vanleg Gutshot-Hansen) 8
111 HV60 Invers Rookierokkade Passning frå høgreving langt bake i sporet til høgreback og direkte attende til høgreving og i mål 7
112 HV61 Fakie Zorro Passning frå høgreving til senter, vidare til høgreback og vidare til venstreback som skyter på direkten i mål 7
113 HV62 Mission Impossible 2 Høgreving sender pucken langs vantet til venstreving som stend heilt framme i sporet (bak mål) og passar direkte baketter til senter som skyter på direkten i mål (Mission Impossible direkte på passning frå høgreving) 9
114 HV63 Edwall-innspel Høgreving fører pucken i hælgropa frametter i sporet og leggjer inn til senter 2
115 HV64 Lindahl-innspel Høgreving fører pucken i køllegropa frametter i sporet og leggjer inn til senter 2
116 HV65 Østerman-innspel Høgreving fører pucken i køllegropa snøgt frametter i sporet, dreiar 180 grader mot klokka og stoggar opp framom pucken, og snurrar tilbake med klokka og passar pucken med kølle inn til senter 6
117 HV66 Silis-innspel Høgreving fører pucken i hælgropa snøgt baketter i sporet og leggjer inn til senter i fart 6